Jdi na obsah Jdi na menu

 


Okolo Radostic a Ořechova

Poslední červnovou neděli jsme vyrazili za humna, a to do obce Radostice. Obec Radostice se nachází asi 20km jihozápadně od Brna na okraji Přírodního parku Bobrava. Jedná se o starobylou obec, jejíž název někteří historici spojují se staroslavnským králem Radhostem. První zmínka o Radosticích pochází z r. 1333, kdy zde vladykové Mikuláš a Petr z Radosti založili kostel sv. Šimona a Judy. V kostelíku je zazděn kámen se záznamem o této události v latině. Jádro kostela je gotické s dochovaným presbytářem. Kostel byl barokně přestavěn v r. 1722. Rozvoj obce zbrzdila 30-tiletá válka, po které zde zůstaly jen 3 osídlené domy. Tehdy zanikla také rytířská tvrz a panský dvůr. Dnes žije v obci přes 700 obyvatel.

My jsme se šli nejdříve podívat k Radostickému mlýnu vybudovanému v r. 1936 a do údolí Bobravy, jak to tam vypadá po deštích. Vegetace byla bujná, všude velké mokro, vody Bobravy se ještě nestačily zcela vrátit do svého původního koryta a také zde řádil bodavý hmyz. Protože údolí Bobravy jsme si důkladně prošli před pár lety, vrátili jsme se do Radostic, které jsme prošli, a vydali se polními cestami jihovýchodním směrem k Ořechovu.

Když jsme se po polních cestách blížili k Ořechovu, tak asi v polovině našeho putování se prašné polní cesty začaly měnit v asfaltové silničky, kde jsme potkávali cyklisty a inlinisty. Díky nesjízdnosti polních cest v době tání nebo dešťů, a za účelem ochrany nemovitostí před přívalovými dešti, zde došlo v r. 2009 v rámci projektu „Protierozní opatření, zpevnění a napojení polních cest v katastrálním území Ořechov“ k vybudování několika nových cest, které nejsou v turistických mapách ani zaneseny, jiné cesty byly zrušeny a přeměněny v pole (ty v mapách pro změnu zase jsou), vysázely se zde nové větrolamy a zřídily protierozní meze. Když jsme dorazili ke kříži v místě zvaném Ketmanka, rozhodli jsme se, že si nově vybudované cesty projdeme z jedné strany do Ořechova a po projití Ořechovem se vrátíme zase druhou stranou na Ketmanku.

Obec Ořechov leží 15km jihozápadně od Brna. Vznikla sloučením 3 původních obcí – Ořechov, Ořechovičky a Tikovice. Osady zde bývaly už v pravěku, o čemž svědčí četné archeologické nálezy. Pod obcí se nachází chodby a skrýše, které vedou až pod kostel Všech svatých. Nejstarší písemná zpráva pochází z r. 1234. Díky své strategické poloze nedaleko Brna, musel Ořechov několikrát čelit nepřízni osudu. Za 30-tileté války byly při obléhání Brna švédskými vojsky všechny 3 obce vypáleny, velké škody zde byly napáchány v r. 1805 v rámci napoleonské bitvy u Slavkova a také o 61 let později během prusko-rakouské války. A aby toho nebylo všeho dost, tak v dubnu 1945 se všechny 3 obce staly na konci 2. sv. války pevností německých vojsk maršála Schörnera. Armáda maršála Malinovského bojovala o všechny tři obce celý týden. Obce se tak staly nejvíce postižené na celé Moravě, neboť se zde svedla jedna z nejtěžších tankových bitev, jejíž perličkou byl závěr v podobě zteče kozácké jízdy. V rámci oslav osvobození zde každoročně probíhá rekonstrukce bitvy za účasti historických tankových jednotek.

U Ořechova se také nachází největší vojenské muzeum u nás, tzv. Army park v Ořechově. Na ploše 5ha jsou zde podzemní hangáry na raketové nosiče, vojenská současná i historická technika. My jsme ale toto muzeum tentokrát nenavštívili. Z Ořechova jsme se vrátili na Ketmanku a zpět do Radostic. Během popsaného výletu jsme nachodili 15,5km a celkově vystoupali 109m.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář