Jdi na obsah Jdi na menu

 


Z Čelechovic na Hanácký Mont Blanc - Velký Kosíř, do Čech pod Kosířem a zpět

Na 42. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa jsme se rozhodli pro výlet do Olomouckého kraje. Naše putování jsme tentokrát zahájili v Čelechovicích na Hané, které se rozprostírají v poměrně členitém terénu asi 6km severně od Prostějova v blízkosti hanácké hory Velkého Kosíře. Ta má nadmořskou výšku 442 m n.m. Na rovinatou Hanou je to slušná výška, a proto bývá tento kopec s určitou nadsázkou nazýván Hanácký Mont Blanc.

Prošli jsme Čelechovicemi kolem obecního úřadu, školy, pošty a u kaple Obětování Panny Marie jsme odbočili doprava. Současná kaple pochází z r. 1820, ale kaple zde stávala mnohem dříve a byla zasvěcena sv. Floriánovi. Svědčí o tom i datum 7.8.1782, který se dá nalézt u autentizační biskupské pečeti u oltářního stolu. Za kaplí jsme kopírovali zelené a žluté turistické značení. Vystoupali jsme z obce až k rozcestí  se silnicí spojující místní část Čelechovic Kapli s Kostelcem na Hané. Silnici jsme přešli a pokračovali kolem pískovcového kříže z r. 1765. Asi po 100m jsme dorazili k turistickému rozcestníku Bunička, kde se žluté značení oddělilo od zelené značky. Rozhodli jsme se pokračovat po zelené s tím, že žluté značení využijeme při návratu a v těchto místech se při zpáteční cestě vynoříme (tak se i stalo).

Dostáváme se na úpatí Velkého Kosíře. Nejdříve jsme po levé straně minuli Národní přírodní památku Růžičkův lom, který je významnou paleontologickou lokalitou (po celém obvodu lomu se vyskytují fosilie zástupců prvohorní mořské fauny, tzv. červené korálové vrstvy). O pár metrů dál míjíme po pravé straně další chráněné území Státní lom. Obě tyto lokality nejsou jen vzácností z důvodu paleontologie (mimochodem známé po celém světě), ale i díky zdejší flóře a hmyzu. Naši fantazii zaměstnává myšlenka, že se nacházíme v místech, kde se cca před 350-400 mil. let rozlévalo teplé tropické moře s bohatým životem mezi korály a útesy. Člověk si zde uvědomí tu relativitu života a může si zafilozofovat. :-) Své kouzlo má toto místo i dnes, i když jen v podobě zarůstajících lomů. Do Státního lomu jsme pak ještě nakoukli při zpáteční cestě.

Kousek od lomů se nachází Památník Františka Palackého z r. 1898. Ten vybudovala obec Čelechovice a nese nápis: „SLAVME SLAVNĚ SLÁVU SLÁVŮ SLAVNÝCH“. Zejména mezi oběma světovými válkami se zde vždy v podvečer výročí upálení Mistra J. Husa (5.7.) konalo slavnostní shromáždění s průvodem, živou hudbou, zpěvem, recitacemi a na závěr bývala zapálena hranice a ohňostroj. Během 2. sv. války musel být památník odstraněn a zničen v kamenolomu. Dva místní občané se tehdy ale domluvili s majitelem komenolomu, který vystavil falešné potvrzení, že byl památník zničen a památník schovali ve stodole, kde zůstal ukryt až do konce války. Existuje i jiná verze tohoto příběhu, kdy byl památník ukryt v hasičském skladišti. Ať už byl památník uložen ve stodole nebo u hasičů, po válce byl zrestaurován a 27.8.1945 byl na původním místě opětovně slavnostně odhalen. Byla to tehdy skutečně velká sláva, na které se vybrala spousta peněz, které byly věnovány na vypálené obce Lidice a Ležáky.

Od lomů a památníku jsme pokračovali stále po zelené, která kopírovala Naučnou stezku Velký Kosíř. Procházeli jsme tak Přírodním parkem Velký Kosíř, který byl vyhlášen v r. 2000 za účelem zachování typického krajinného rázu s lokalitami teplomilných druhů rostlin a živočichů. V rámci parku se nachází celkem 5 rezervací a přírodních památek. My stále pozvolna stoupáme po zeleném značení, na které se napojila i cyklostezka č. 6034, směrem na nejvyšší vrchol Velkého Kosíře. Tato oblast je známá nejen díky paleontologii, ale i pravěkými osídleními. Místní nálezy pochází z různých období a přináší němá svědectví o zdejších osídlení od dob mladšího paleolitu, přes mohylovou kulturu až ke keltskému období. V r. 1972 byla na poli U 3 dubů nalezena Kosířská Venuše. Jedná se o část sošky ženy, která je zdobena kobercovitým pokrytím vpichů. Podobná soška se nikdy už na Moravě nenašla a proto se stala součástí archeologických publikací.  

Časem jsme dorazili až na nejvyšší vrchol našeho putování, na Velký Kosíř (442m n.m.), tj. na Hanácký Mont Blanc. Na vrcholu stávala dřevěná rozhledna, která byla slavnostně otevřena v r.1927. Měla jednoduchou konstrukci s řadou podpěr a 72 schody v podobě šikmých žebříků. Její celková výška byla 26m, ale o 12 let později již byla v dezolátním stavu, a proto byla odstraněna. V současné době se provádí sbírka na novou rozhlednu (sbírka končí k 31.12.2011), na jejíž výstavbu už existuje studie. Rozhledna bude mít 201 schodů a jednotlivé schody si můžete zakoupit v částkách pohybujících se v rozmezí 10 až 50 tis. Kč. V době naši návštěvy jsme ale zde nenašli ani náznak budoucí stavby. Stojí zde ale zastřešené posezení, kde je schránka s návštěvní knihou, do které jsme se rovněž zvěčnili. Ohledně Velkého Kosíře existuje řada pověstí i mylných představ. Řada lidí se domnívá, že se jedná o vyhaslou sopku, což je ale nesmysl, protože zde nikdy nebyla nalezena hornina sopečného původu. Jsou zde jen mořské usazeniny. Pokud by tedy někdo zde našel vyvřelou horninu, kterou si sem ale nepřinese v batohu, může přepsat dějiny Kosíře. :-) Pověsti říkají, že Kosíř vznikl po velkém boji Hanáků s čerty, přičemž horu prý hodil na krále Ječmínka čert se slovy: „Já tě dám Kosíř!“ a Ječmínek tak pojmenoval horu Kosíř. Jiné legendy zase hovoří o ohnivém drakovi nebo o velkém mraku, který zůstal nad kopcem stát a strhla se nevídaná apokalyptická bouře…

My jsme z Velkého Kosíře pokračovali po žlutém značení do Čech pod Kosířem. Čechy pod Kosířem se nachází cca 10km severozápadně od Prostějova, a to při západním úpatí Velkého Kosíře. Do r. 1925 byl oficiální název obce Čechy na Hané. Nicméně název „pod Kosířem“ se objevuje už na poč. 12. stol. V současné době žije v obci přes 1 tis. obyvatel. My jsme sestoupili z úpatí Velkého Kosíře přímo do zámeckého parku, který plynule navazuje na les. Nebýt branky, tak ani nerozeznáte, jestli se nacházíte v lese nebo v parku. Ve 14. stol. v místech dnešního zámku zřejmě stávala vodní tvrz se dvěma rybníky. Během 15. stol. tvrz zpustla a do 18. stol. se zde hojně střídali majitelé. Až na počátku 18. stol. byla tvrz kněžnou Terezií z Lichtenštejna přebudována na barokní 4-křídlý zámek. Nejslavnější kapitola v dějinách zámku s parkem je ale spojena s původním portugalským šlechtickým rodem Silva-Tarouca, který panství vlastnil v období 1786-1945. Na konci 18. stol. zde nechali vybudovat na jihovýchodní straně barokní sad s růžovou alejí, 2 rybníky a vodními kanály. Ve 30. letech 19. stol. se park začal razantně měnit: zámek s parkem spojilo široké schodiště, v parku bylo vybudováno několik staveb: klasicistní zahradní pavilon, který je dnes znám pod názvem Mánesův, neogotickou vyhlídkovou věž, která je dnes uzavřená, nádherný pseudogotický skleník apod. Také byl  v té době zámek přebudován do empírové podoby. Ke konci 19. stol. byl park rozšířen a doplněn o spoustu exotických i domácích dřevin. Na zámku se narodil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca (1860-1936), který byl posledním ministrem zemědělství Rakouska-Uherska. Ten byl také zahradní architekt a přední dendrolog, který založil rozsáhlý a známý park v Průhonicích u Prahy. Po smrti Arnošta Františka, který byl poslední majitel a hlásil se vždy k české národnosti, byl zámek s areálem v dědickém řízení v r. 1949 s konečnou platností vyvlastněn.

Čechy pod Kosířem jsou známé i díky pobytu našeho jednoho z nejslavnějších malířů Josefa Mánesa, který zde pobýval v letech 1849-68. Pobyt ho inspiroval v jeho tvorbě (přes 100 uměleckých děl). Jako pracovnu v létě využíval již zmíněný klasicistní zahradní pavilon, který se dnes i po něm jmenuje. Na počest malíře byla na zámku vybudována Pamětní síň Josefa Mánesa, ve které je možné nalézt originály i kopie jeho obrazů.

Po průzkumu parku, nejbližšího okolí a centra obce jsme se začali vracet zpět do Čelechovic. Využili jsme žlutého turistického značení po okraji Přírodního parku Velký Kosíř. U turistického rozcestníku Střechovice se nachází pramen podzemní vody se stálou teplotou, který ani v zimě nezamrzá. Nedaleko Růžičkova lomu jsme se opět napojili na nám již známé zelené značení, prozkoumali jsme z botanického hlediska chráněný Státní lom a vrátili se zpět do Čelechovic na Hané.

Během popsaného výletu jsme nachodili celkem 20km a stačilo zvládnout stoupání 267m, a to hlavně během první části při výstupu na Velký Kosíř.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hanácký Mont Blanc

(Krtek, 21. 2. 2011 15:26)

Ahoj Ivčo a Jirko. Ty housenky 521 na začátku galerie se vám moc povedly. Copak se tam podávalo dobrého?
Hezké "skupinové foto svídy 533, líbil se mi perleťovec 633, pryšec 651, outkovka (zvláštní jméno) 662, kněžice 703, Rybník 720, vážka 726, kořeny 744 i leknín 801
Chtěl jsem se vás už dávněji zeptat, vozíte si z výletů krom fotek a zážitků ještě i nějaké "hmatatelné"suvenýry?

Re: Hanácký Mont Blanc

(Ivča + Jirka, 22. 2. 2011 0:13)

Ahoj Krtku, pokud jde o housenky, tak menu bylo už nečitelné a lze se jen dohadovat… :-) Díky za pochvalu i dalších fotek, raději se tentokrát na kritiku ptát nebudeme. ;-)
Pokud jde o materiální zážitky, tak když natrefíme někde po cestě na infocentrum či jinou prodejnu, tak nakupujeme knihy, brožury, občas pohledy…, a pak to taháme na výletě, v tom jsme fakt asi ujetí. Máme toho doma hromady. Rostliny, motýlky či jiný hmyz nesbíráme. Spousta je jich chráněná, navíc se často pohybujeme i v chráněných územích, takže dodržujeme zásady a spokojíme se s fotkami. Párkrát nás také chytla mánie s geodkami, které jsme občas našli na Kozákově a v okolí (např. v lomu nedaleko Frýdštějna – dokonce jsme si vyřídili oficiálně povolení a běhali tam s helmami…), ale ani nemáme všechny rozřezané. A našlo by se asi i pár „šutrů“ na památku odjinud… :-)
I+J

Re: Re: Hanácký Mont Blanc

(Geodky, 22. 2. 2011 15:43)

Ahoj, tak to se člověk dovídá "věci". Že jsou nějaké "geodky" vím až z toho, že jsem si tohle "divné" slovo hodil do Googlu vyhledávače obrázků a zírám: Tohle, že se u nás taky vyskytuje ? : ach ty mezery, ach ty mé mezery :-))))

Re: Re: Re: Hanácký Mont Blanc

(Ivča + Jirka, 22. 2. 2011 21:40)

Ahoj, jo, jo, geody alias pecky se vyskytují i u nás. Měli jsme štěstí hlavně na achátové a nějaký ametyst. Když si to necháš u odborníka rozříznout a vyleštit, vypadá to zajímavě. Nic si z toho nedělej, že jsi to neznal. Ještě že máme dnes možnost si to vygooglovat…, a my máme radost, že jsme ti mohli rozšířit obzor. ;-) Příště na oplátku zase ty rozšíříš náš. Nám se stále více potvrzuje, že čím je člověk starší, tím stále více zjišťuje, že nic neví…

Čeche pod Koséřem

(Petr, 23. 1. 2011 14:30)

Jééééé Čeche pod Koséřem, tam mám spolubojovníka z vojny! Vždycky, když se ho někdo zeptal, odkud je, odpovídal: "Já so z Čech". To bylo kouzelný! A v Čelechovicích taky-ňákej Jara Sedlák, nepotkali jste ho??
Jináč když už jste byli v těchto končinách, mohli jste navštívit i Malé Hradisko, kde je keltské opidium a zkusit najít nějakou tu "duhovku" o)!

Re: Čeche pod Koséřem

(Ivča + Jirka, 23. 1. 2011 18:13)

Jo, jo, Čeche pod Koséřem… :-) Zní to opravdu skvěle. :-) Jarů i sedláků jsme pár potkali, ale asi to nebyl ten pravý. :-) Kde jsi byl na vojně, že se tam tak sešli z téměř vedlejších obcí? To je docela dobrá náhoda. My jsme považovali za úspěch, když jsme byli z jednoho kraje. Malým Hradiskem myslíš Staré Hradisko za Ludéřovem? To už bylo pro nás na druhou stranu a museli jsme se také vrátit do Čelechovic. To bychom už nestíhali, i když najít nějakou tu keltskou minci by nebylo špatné. o))

Re: Re: Čeche pod Koséřem

(Petr, 23. 1. 2011 19:35)

Na vojně jsem byl v HK a bylo tam hodně kluků od Prostějova. Né, myslím Staré Hradisko u Malého Hradiska. (Malé Hradisko je vesnice, to opidium staré Hradisko je hned vedle. Chodívá tam hodně batůžkářů-hlavně po dešti a hledají duhovky.

Re: Re: Re: Čeche pod Koséřem

(Ivča + Jirka, 23. 1. 2011 23:10)

Když se takto sejdou „sousedi“ v Hradci, tak to je opravdu velká náhoda. Jo, jo, oppidum a Hradisko to je jasný, mysleli jsme to stejně… :-)

Re: Re: Re: Re: Čeche pod Koséřem

(Kněhyně, 24. 1. 2011 11:00)

Tak ted jsem se dočetl na netu, že značka na Kněhyni byla zrušena, vrchol je nepřístupný, jedná se o Národní přírodní rezervaci, údajně se tam nacházejí nejcennější pralesovité porosty smrku v ČR. Tak co teď??

Re: Re: Re: Re: Re: Čeche pod Koséřem

(Ivča + Jirka, 24. 1. 2011 12:27)

Značená cesta na vrchol Kněhyně už je zrušena delší dobu. Ale na Kněhyni se dostaneš, i když ne přímo na vrchol. Na druhou stranu si myslíme, že v zimě, pokud je to možné, by neměl být problém se na Kněhyni dostat, protože nemáte co narušit či zničit… :-) To je stejné jako s Petráka v Jeseníkách. Když bys tam šel v zimě, nic se neděje, když tam půjdeš od jara do podzimu, kdy je přísný zákaz, máš ochránce (strážce) doslova v patách.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čeche pod Koséřem

(Petr, 24. 1. 2011 14:09)

O.K., díky.
P.

Modrásek

(Jirka, 23. 1. 2011 15:07)

Ahoj,
ten modrásek P1330819 není jehlicový, je to samička modráska vikvicového - Polyommatus coridon. Má pruhované třásně na okrajích křídel, hnědou základní barvu z rubu a doba výskytu a biotop taky sedí.
Jinak moc hezké vzpomínky na letní výlet. Taky jsem nedávno trochu vzpomínal a zveřejnil si pár archivních fotek v galerii NAHUBY.sk. Najdete tam hlavně zajímavé motýlky. :-)
Jirka V.

Re: Modrásek

(Ivča + Jirka, 23. 1. 2011 18:12)

Ahoj Jirko, moc díky za upřesnění modráska. Trochu nás potrápil a váhali jsme, ale čím více času jsme mu věnovali, tím více jsme si nebyli jistí, tak jsme napsali jehlicového a v duchu vážně spoléhali na Tebe s tím, že pokud jsme se netrefili… Hned to napravíme. :-)
Nás ještě pár vzpomínek na loňský rok čeká, protože máme skluz 19 fotogalerií, které chceme zpracovat. Čím více se ale budeme blížit k podzimu a zimě na pomyslné časové ose, tím více určitě bude ubývat počet nafocených druhů.
Mrkli jsme k Tobě na huby. Pěkně sis zavzpomínal. Hezkééé! Nejvíce nás zaujala zlatoočka na oskeruši, moc zajímavá fotka. Parádní je také ostruháček březový (Netopýrky). My už jsme ho také viděli, ale slušně nafotit se nám ho nepodařilo. :-( Ale není všem dnům konec. :-) A adéla nám udělá vždy radost. Pestřenky jsou někdy pakárna, také s nimi občas při určování zápasíme. Pestřenka Melanostoma scalare by to skutečně mohla být, chtělo by to trošku ostřejší záběr. Pokud se jedná o pestřenku na květu kozince, jsme si téměř jisti, že by to mohla být Pipiza luteitarsis, ale ruku do ohně bychom za to nedali, leda kousek prstíku. o))