Jdi na obsah Jdi na menu

 


Přes Medvědín, Pančavu a Labskou na Sněžné jámy

Náš první pořádný letošní výšlap Krkonošemi proběhl 20.července 2010. Vyrazili jsme z horského rekreačního střediska Horní Mísečky. Prošli jsme kolem Jilemnické boudy a pokračovali jsme po odbočce od Masarykovy silnice na Medvědín. Medvědín je vrch (1235 m n.m.) zalesněný smrkem. Leží na Českém hřbetě, západně nad soutokem Labe a Bílého Labe. Na jižním úbočí Medvědína pramení několik potoků ústících do Labe. Ze Špindlerova mlýna sem vede čtyřsedačková lanovka, která byla nově zprovozněna před 16 lety. Je dlouhá skoro 2km, překonává výškový rozdíl necelých 500m a v létě ji mohou využívat cyklisté i se svými koly. Jak už u nás ale bývá zvykem, lanovky si necháváme na někdy, až nám nohy nebudou sloužit. Z Medvědína jsou i hezké výhledy, ale musí Vám přát počasí. Nachází se zde i lyžařský areál se sjezdovkami a běžeckými tratěmi, a toto místo je velmi oblíbené i jako startovací pozice mezi paraglidisty. Název tohoto vrchu je stejně jako některé jiné názvy (Medvědí důl, Medvědí potok, Medvědí jeskyně…) odvozen od hnědých huňáčů, kteří zde dříve byli doma. Dnes ale krkonošské medvědy můžete spatřit akorát na zámku ve Vrchlabí, kde jsou poslední zastřelení jedinci vyobrazeni.

Z Medvědína jsme pokračovali západním směrem po žlutém značení (bývalá Šmídova cesta, která vedla z Horních Míseček přes Medvědín na Krkonoš), kde je Medvědín spojen sedlem Svinské louže s hřbetem Zlatého návrší. Svinské louže (1212 m n.m.) nejsou jen sedlem, ale i rašeliništěm, které se schovává v lesním porostu. Jeho součástí jsou i jezírka menších rozměrů, která se podobají spíše loužím a jsou obklopena rašelinnou vegetací, zejména suchopýrem. Název tohoto místa je prý odvozen od divokých prasat, která si zde s oblibou rašelinné koupele užívala. Žluté značení se po vystoupání do svahu napojilo pod Šmídovou vyhlídkou na červenou turistickou značku, která vede z Horních Míseček k Vrbatově boudě.

V těchto místech jsme se tak napojili na cestu, kterou jsme šli v loňském roce, když jsme si vyšlápli kolem Pančavského vodopádu k prameni Labe. Když jsme vloni dorazili na Šmídovu vyhlídku, viděli jsme místo výhledů do Sedmidolí a k Vysokému kolu jen mraky v podobě mlhy. Letos jsme na vyhlídku zavítali opět a bylo to o kapičku lepší. Nicméně nám tato vyhlídka asi není souzená. :-( Vyhlídka se jmenuje po Ludvíkovi Šmídovi (1841-1895), který se staral o lesy na panství Harrachů (zejména uměle zalesňoval vyšší polohy Krkonoš) a byl předsedou Klubu českých turistů v Jilemnici.

Od vyhlídky to byl už jen kousek k Masarykově silnici, po které jsme vystoupali až k Vrbatově boudě. Bouda prošla rekonstrukcí a funguje jako samoobslužná restaurace. Problém je snad jen v tom, že se zde zavírá příliš brzy, takže řada turistů může být překvapená. Odtud jsme pokračovali dále po červené kolem řopíků. Jedná se o bunkry a pevnůstky vybudované v letech 1936-1938 jako obrana proti hrozbě z Německa. Pevnůstky se táhnou přes celé Krkonoše, přičemž na každém kilometru bylo 6 řopíků. Osádku tvořilo 7 chlapů se 2-3 kulomety. Řopíky byly propojeny zákopy s různými střeleckými úkryty. Název ŘOPík je odvozen od zkratky Ředitelství opevňovacích prací.

Minuli jsme Hančovu mohylku a dorazili k Pančavskému vodopádu (detailnější informace viz odkaz uvedený výše na naši loňskou fotogalerii). Tím protékalo oproti předchozímu roku asi tak 1/3 množství vody. Od vodopádu to byl už jen malý kousek k Ambrožově vyhlídce. Vyhlídka na žulové skále se nachází na hraně Pančavské jámy. Jsou odtud překrásné výhledy do Labských jam, na přirozené meandry Labe, Labský důl, východní Krkonoše… Nevíme, jak je to možné, ale tak jako máme pravidelně smůlu na Šmídově vyhlídce, tak tady se kvůli nám mraky pravidelně protrhají, a my se můžeme kochat. Asi jsme zadobře více s Ambrožem než se Šmídem. :-) Vyhlídka je v tomto případě pojmenována po Jindřichovi Ambrožovi (1878-1955), který byl autorem turistických publikací a mapy Krkonoš. Jeho zásluhou bylo v r. 1952 vyhlášeno v Krkonoších 8 rezervací, čímž položil základ pro budoucí Krkonošský národní park. Odtud jsme to měli už asi jen 1km k Labské boudě.

Labská bouda má svoji historii. Kolem r. 1830 zde nějaká tehdejší podnikavá žena se jménem Die Blasse vystavěla z kamení, kůry a roští budku, v níž prodávala kořalku, kozí sýr a mléko. Později byla novými majiteli budka rozšířena i na malé ubytování. V 70. a 80. letech 19. stol. hrabě Jan Harrach začal s rekonstrukcí a přístavbami. Takto byla vybudována původní Labská bouda (tehdy známá pod názvem Elbbaude nebo Elbfallbaude), která byla mezi turisty velmi oblíbená. V r. 1965 ale vyhořela kvůli neopatrným řemeslníkům, kteří nesprávně manipulovali s benzínovou lampou. V r. 1965 byl položen základní kámen nové Labské boudy, která byla otevřena o 6 let později. Budova je umístěna ve svahu a její hlavní vchod se nachází na úrovni nejvyššího podlaží. V r. 1996 došlo k její privatizaci. Bouda prošla rekonstrukcí a v r. 2004 byla znovuotevřena. Už 3 roky se snaží správa KRNAPu objekt od stávajícího majitele odkoupit a srovnat jej se zemí, protože prý hyzdí zdejší krajinu. My tedy tento názor ale nesdílíme. Když už zde jednou byla „bouda“ vybudována, navíc má zde tradici, tak bychom ji ponechali. Nehledě na to, že nás zde potěšila možnost se občerstvit. :-)

V rámci občerstvení na Labské boudě jsme začali vzhledem k přibývajícímu času řešit dilema, kterým směrem se vydáme. Nakonec jsme se rozhodli vystoupat po žlutém značení na severní svah Krkonoš ke Sněžným jámám. Po cestě jsme navštívili Kamennou studánku. Jedná se o nenápadnou kamennou stavbu v I. zóně národního parku Krkonoše. Leží v těsné blízkosti žlutě značené trasy, která spojuje Labskou boudu a Sněžné jámy. Ke studánce vede odbočka. Málo se ví, že se jedná o druhý nejvýše položený pramen u nás. Od studánky jsme se vrátili zpět na žluté značení a pokračovali ke Sněžným jamám.

Sněžné jámy se nachází na polské straně a jedná se o nejmohutnější kar na území Krkonoš. Jámy jsou skalní ostruhou rozděleny na Malou a Velkou Sněžnou jámu. Najdete zde pravou vysokohorskou scenérii vysokých skalnatých srázů. Kolmé žulové stěny jsou prý vysoké kolem 200m!! Výhledy z těchto míst byly do Polska v tento den velmi omezené, neboť pod námi byly mraky. Nicméně jsme alespoň viděli dno Sněžných jam, kde se leskla hladina jednotlivých ledovcových jezírek, které se jmenují Kochelské (Sněžné) rybníčky či Śnieżne Stawki. Nad vrcholem Sněžných jam byla v r. 1831 vybudována horská bouda Wawel, která tak byla pojmenována díky své podobě s krakovským hradem. Bouda ale není turistům přístupná a sídlí zde polské radiokomunikace. Sněžné jámy nás skutečně nadchly a byli jsme rozhodnutí se sem ještě během našeho pobytu vrátit, přičemž jsme věřili, že počasí se určitě vylepší.

Od Sněžných jam jsme sestoupali zpět k Labské boudě. Abychom se dále nevraceli po stejné trase, zvolili jsme nejdříve modré značení skrz Pančavskou louku a u turistického rozcestníku Pančavská louka jsme modré značení vyměnili za žluté. K Vrbatově boudě už nám moc nechybělo. O jedné věci se ještě musíme zmínit. Tím, že čas pokročil a na Zlaté návrší (Zlaťák, jak říkají místní) už nejezdil ekologický autobus, tak jsme nepotkali ani živáčka. A to ani cestou k Vrbatově boudě, ani pak do Horních Míseček. Pouze nás na Masarykově silničce předjelo pár cyklistů. Trochu nás ta přímá úměra mezi množstvím turistů a autobusovým spojením překvapila, ale vůbec nám to nevadilo. :-) Ten den jsme nachodili 24km a celkově vystoupali 667m. Večeři v Jilemnické boudě jsme si tak na Horních Mísečkách určitě zasloužili. :-)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Labská

(Zdeněk, 9. 12. 2010 15:55)

Ochranci přírody jsou sebranka a zrovna tak Děti země a jim podobná lůza

Re: Labská

(Ivča + Jirka, 9. 12. 2010 20:50)

Koukáme, že se nám tady názory začínají radikalizovat… :-))

Fotky JPEG

(Fokker100, 29. 11. 2010 14:55)

Ahoj děcka a Krtku, sháním nějaké informace ohledně fotek ve formátu JPEG a páč hodně fotíte, třeba to budete vědět.Doslechl jsem se, že při každém otevření fotky JPEG v PC a opětovném uložení se kvalita fotky nepatrně sníží. To mě dost znepokojuje, snažím se tuhle informaci nějak ověřit. Nevíte o tom náhodou něco??
Díky.

Re: Fotky JPEG

(Ivča + Jirka, 29. 11. 2010 23:26)

Ahoj Petře, ač nejsem na tyto náležitosti žádný odborník, zkusím Ti na to odpovědět. Krtek mě když tak doplní nebo opraví. JPEG (JPG) je komprimovaný formát. Pokud si fotku nafotíš, uložíš a následně si ji jako JPEG (JPG) zobrazíš, už koukáš ve skutečnosti (díky ztrátové kompresi) na něco „jiného“. Ale nepoznáš to. Když fotku např. po úpravě znovu uložíš do formátu JPEG, provedeš novou kompresi, tj. fotka se znova díky kompresi změní. Opakováním tohoto procesu hrozí násobení těchto odchylek, což může vést ke ztrátě kvality. Čím vyšší kompresi použiješ, tím větší riziko ztráty kvality hrozí. Proto se nedoporučuje x-násobné ukládání do JPEG. Kdybys chtěl nad tím vyzrát, máš možnost JPEG originál z fotoaparátu po úpravě uložit znova do JPEG s jiným jménem (JPEG komprese 2x za sebou nepostřehneš) a případné další úpravy fotky neprováděj z již upraveného JPEG ale opět z originálu. Někdo to řeší tím způsobem, že si fotky převede do nekomprimovaného formátu (např. TIFF, BMP). Pokud jde o mě, tak to ale neřeším. A kdybych chtěl dělat více opakovaných úprav, což nedělávám, tak bych se řídil tím, co jsem psal. :-))

Re: Re: Fotky JPEG

(Fokker100, 30. 11. 2010 7:04)

Ahoj, nevím, jestli si rozumíme.Pochopil jsem to tak, že když otevřu fotku v PC a zase ji zavřu, dochází ke ztrátám. Nebo k těm ztrátám dochází jen při úprávách a novém ukládání?? (děcka snažte se to vysvětlovat tak, jako byste to doma vysvětlovali babičce, díky)
p.

Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Ivča + Jirka, 30. 11. 2010 21:24)

Tak dobře babičko :-)), takže jinak. Nafotíš fotku, poprvé ji otevřeš na PC a máš ji díky kompresi trochu zkreslenou, což ale nemá nikdo na tomto světě šanci poznat. A protože ji už znovu neukládáš, jen ji otvíráš a zavíráš, tak se ti její kvalita dále nezhoršuje. K dalšímu zhoršování kvality fotky pak může dojít jen dalším ukládáním. Pokud tedy fotku neukládáš, máš její kvalitu fakticky stejnou. Tak už je srozumitelnější? :-)

Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Fokker100, 1. 12. 2010 7:28)

Jo díky, teď už je to zcela jasné.
Děkuji za trpělivost.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Ivča + Jirka, 1. 12. 2010 23:02)

V poho, rádo se stalo... :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Krtek, 3. 12. 2010 15:16)

Ahoj, tak k této diskusi jsem se dostal až teď a Jirko musím s tebou souhlasit, jen nevím, odkud to všechno víš. Já se na to musel přeptat syna, zatím jsem totiž tak nějak tuhle ztrátu kvality nějak neřešil, na což si asi budu muset v budoucnu dát bacha :-)). Pokud dělám něco s fotkou, tak většinou vždy vycházím z kopie původní fotky a tak vycházím vlastně s dosti zdravého základu.
Ale už delší čas koketuji s myšlenkou prokopat všechny své fotky a na zvláštní místo vybrat ty, z kterými předpokládám v budoucnu nějakým způsobem pracovat. Ne každá fotka z výletu přijde vhod a když jeden hledá nějakou fotku třeba do Fotosoutěže, co máme na Cyklobandě, tak se hezky zapotí :-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(JIrka + (Ivča), 4. 12. 2010 0:05)

Krtku, občas něco také vím... :-) A když nevím, tak vím kde to hledat. A pokud nevím kde to hledat, tak mám internet. :-))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Fokker100, 4. 12. 2010 8:10)

Dnes bude počasí 1A. Přijeďte se podívat na bitvu u Austerlitz. (pod Santonem). Kyvadlová doprava z Brna zajištěna.
Jenom kytičky asi žádný nenajdete.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Ivča + Jirka, 4. 12. 2010 23:15)

Měl jsi pravdu, bylo. :-) Byli jsme také venku (nafotili jsme i ledové kytičky), ale spojili jsme to s návštěvou v rámci rodiny. Každopádně bitva 3 císařů měla určitě šmrnc. A co poklad, nehledal jsi? :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Fokker100, 5. 12. 2010 8:46)

http://www.youtube.com/watch?v=KY3hodcmzR4&feature=related

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(JIrka + (Ivča), 5. 12. 2010 13:28)

Tak to je škoda a také chápu, že mráz udělal svoje. Na „youtube“ jsem mrkl, ta atmosféra je jasná. Připomnělo mi to dětství, když jsem si jako dítko školou povinné (cca 4. třída) četl prvorepublikovou knížku, která se, myslím, jmenovala “Malý bubeník od Slavkova“. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fotky JPEG

(Fokker100, 5. 12. 2010 8:30)

No mě to letos dost zklamalo. Nebyly tam žádné dekorace, žádná postavená vesnice, o kterou by se bojovalo a která by nakonec efektně "vyletěla do luftu". Asi důsledek krize. Nejvíc se vždycky těším na to, když jednotlivé regimenty pochodujou na bojiště a každej hraje nějakej marš na bubínky a flétničky. Ty flétničky jsou prostě kouzelný. Jenomže letos byl takovej mráz, že na flétničky hrát nešlo.....

Krkonoše

(Fokker100, 27. 11. 2010 9:14)

Ahoj děcka, moc hezká vycházka, taky se mě líbí. Tak Labskou chce někdo bourat?
To je pro mě novinka. Je fakt, že je to hrozné monstrum, ale když už tam je, tak ať ho tam nechají. Mají tam dobré párky.
(nebo aspoň měli v r. 2005, kdy jsem tam byl naposled). Jinak bourači se objevujou v každé době, co vím, tak se měly bourat i Jurkovičovy stavby na Pustevnách....

Re: Krkonoše

(Ivča + Jirka, 27. 11. 2010 11:07)

Nám se také líbila. :-) Párky jsme si na Labské nedávali, ale gulášovku měli skvělou a iontový nápoj v podobě Plzničky (po takové cestě) také neměl chybu. A bylo tam pěkně plno. O tendenci bourat Jurkovičovy stavby na Pustevnách také víme, dokonce o tom píšeme v textu k našemu výletu na Pustevny a Radhošť v rubrice 2010 Beskydy. Tam ta úvaha ale byla kvůli jejich špatnému stavu a tomu, že nebyly prachy na rekonstrukci a údržbu. Naštěstí se našli lidé, kterým to jedno nebylo…

Labská bouda

(Krtek, 22. 11. 2010 20:27)

Ahoj Ivčo a Jirko. O uvažovaném zprovoznění Labské boudy ze světa jsem se dozvěděl z TV a byl jsem docela šokován z přístupu ochranářů. O něco podobné se jistá část snaží i zde v Beskydech , konkrétně na Lysé hoře, kde chtějí taky vše srovnat se zemí. Někdy mi připadá, že chtějí dát světu najevo, že svět v horách patří jen jim. Na Lysé jsou ty objekty vcelku malé a mají už leccos za sebou, ale Labská? , navíc vypadala v docela výborném stavu, takže jejich počin fakt nechápu. Nevidím sice u tamního problému více do hloubky, co vše okolí okolo boudy hrozí, díky pohybu turistů, ale zas tak něco strašného by to být nemělo :-)))
Jirko hezké fotečky: zvonek 812, zvonečník 820, prstnatec 824, jestřábník 840, 953, protěž 843, turan 863, strážce 927, okáč 942, výhledy 986,, 185, 220, 345, kýchavice 014,, střevlík 095, louka 177, retrívr 181,meandry 210, labe 230, hadí kořen 311, mapovník 344, rozcestník 383, úzkoštítník 469, píďalka 511, zvonek 542

Re: Labská bouda

(Ivča + Jirka, 22. 11. 2010 23:32)

Tak záměry likvidace staveb na Lysé jsou pro nás novinkou a nestačíme se divit. Když pomineme věž Českých Radiokomunikací, tak tam stojí jen ty „boudičky“. To fakt teda nechápeme, proč je likvidovat. Taková úžasná osvěžovna, navíc zasloužená, když absolvuješ výplaz. :-) Představa, že se musíš osvěžit až při zpáteční cestě, třeba U Veličků, není kdo ví co. I když U Veličků je U Veličků. :-)
A pokud jde o Labskou, tak ta prošla rekonstrukcí. Majitel navíc tvrdí, že si na sebe stále vydělá. A když si představíš, že její likvidace bude mnohem dražší než její odkup (a to pomineme ten cirkus kolem její likvidace), tak je to fakt postavené na hlavu. Máme pocit, že tady ochránci šlápli vedle. Názory odborníků se navíc na tuto stavbu velmi liší a architekty, které znám já, tak zrovna Labskou neodsuzují. Takže v názoru na Labskou se určitě shodneme. :-)
Pěkných fotek se Ti líbilo, to nás těší. A co oko kritikovo, to tentokrát nebude? Určitě by se něco našlo, dokonce nás i něco napadá… :-)))

Re: Re: Labská bouda

(Krtek, 23. 11. 2010 16:51)

Jirko, i očká musí někdy "spinkat" :-))) A proč kritizovat, když jsou fotky pěkné. Lysá hora - tak asi 2 roky zpátky běžel v TV dokument o Lysé a ochranáři se tam na margo zdejších "osvěžoven" vyjádřovali v tom stylu, že se tam mnoho lidi chodí s úmyslem "ožrat" se a proto by v rámci zachování úcty k Lysé hoře měly být zlikvidovány. Nevím, čím mají podložené své argumenty, ale já tam po více než půl stovky návštev, jediného člověka "pod obraz" neviděl. Ne že by se tam nikdy neprolila kapka tvrdého alkoholu, náhodou kolikrát po náročném výstupu štamprle přijde i vhod , tím více, když se sejde skvělá partie.
Sám si vždy dám po výjezdu jedno "orosené", třeba jeden od nás z Cyklobandy, mívá takovou žízeň, že hodí po výjezdu do sebe i tři a nic není ne něm znát, to já bych už chodil hodně klikatě :-))). Každý má jinou potřebu, ale aby tohle leželo někomu v žaludku? V né poslední řadě jezdím na Lysou i proto, že mi dovede poskytnout azyl v době náhlé změny počasí, což se mi může stát kdykoli, neboť já málokdy jezdím nahoru za ideálního počasí, dost často si vybírám dny, kdy je inverze a to je obvykle loterie, ještě 2 km od vrcholu není jisté, zda se dostanu nad mlhu, nebo se v ní "utopím", ale jedno je isté vždy, po dojezdu nahoru mně čeká příjemné vyhřáté prostředí u pícky v Plesnivce a to je pocit k nezaplacení, byť bych neudělal jedinou "inverzní" nádhernou fotku, což se mi už také mnohokrát povedlo, naposledy letos 19.11. :-))) Takže asi tak na závěr, myslím, že kartama tam ochránci míchají dost výrazně, vždyť jak dlouho už mám doma plánek s obrázkem nové chaty, co tam jisté sdružení plánuje postavit a pořád se nic neděje