Jdi na obsah Jdi na menu

 


Za tajemstvím templářské legendy hradu Veveří a kaple Matky boží

Hrad Veveří máme téměř „za humny“. Jeho areál nad Brněnskou přehradou (Prýglem dle Brněnského hantecu) nás tak láká nejen svou blízkostí, ale i svým výjimečným geniem loci. Navíc letos byla na Veveří instalována výstava „Tajemství templářské legendy hradu Veveří“, jejíž název jsme využili i do názvu této fotogalerie. S Brněnskou přehradou i Veveřím jsme Vás už prostřednictvím našich fotogalerií seznámili dříve - případní zájemci mohou nahlédnout např. zde. Můžete tak dobře porovnat, jak se liší vypuštěná a napuštěná přehrada. O záhadách a otaznících kolem Veveří a nedaleké kaple, jsme již jednou psali ve fotogalerii, na kterou odkazujeme, ale ještě se k nim v tomto textu vrátíme.

Protože jsme si chtěli Veveří obejít a nahlédnout po delší době ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie (=kaple Matky boží), rozhodli jsme se jednu cestu (tam) zkrátit a využít lodní dopravu. Vyrazili jsme tedy na Přístav Brněnské přehrady a využili služeb jednoho z dvoupalubových parníků, který ve své podstatě ale parníkem není, protože je poháněn elektromotorem. Vystoupili jsme u Veveří, jehož návštěvu jsme ale odsunuli na pozdější dobu, a vydali se nejdříve směrem k Novému Dvoru.

Nový Dvůr je  malá osada nedaleko hradu. Jedná se o osadu o pár domech, která patří k Veverské Bítýšce. Hned u silnice stojí hotel Nový Dvůr s restaurací, která nám vzhledem k srpnovému horku přišla vhod. Po osvěžení jsme pokračovali stoupající silničkou ke kapli Matky boží. Protože jsme před 2 roky v textu slíbili, že se k této kapli vrátíme, budeme se ji tentokrát trochu více věnovat.

Kaple Matky boží bývá někdy nazývána i kaplí Matky boží Veverské, aby nebylo možné ji zaměnit s jinou kaplí stejného jména. Tato kaple má ale tolik specifik, otazníků a záhad, že záměna nehrozí. Kaple pochází zřejmě z 12. stol. a stála zde o něco dříve než hrad Veveří, od kterého je vzdálena necelých 500m. Jedná se o dvoulodní stavbu, která byla původně románská, a až později se částečně přebudovala do gotického slohu. Jižní vstup vede do boční gotické lodi. Vstup do hlavní románské lodi vede přes západní gotický vchod. V okolí kaple stával lovecký panský dvorec a středověká osada, které zanikly za husitských válek. Husité ale tentokrát za zničení zřejmě nemohou, protože se předpokládá, že osadu nechal zlikvidovat tehdejší majitel hradu Veveří právě z důvodu, aby husité nemohli využívat osadu jako zdroj zásobování. Předpokládá se, že osada stávala v místech, kterému se říká Rozbořená. Ve 30. letech 20. stol. se v těchto místech zemědělskou technikou vyoraly terakotové osmiboké dlaždice s motivem dvojitého čtyřlístku, což by mohlo svědčit o majiteli, který byl velmožem, nebo o templářské komendě. Zajímavé je, že v letech 1950 -1951, kdy kaple procházela generální opravou, našli zde dělníci stejné kachle s motivem dvojitého čtyřlístku. Pod podlahou se tehdy našla i kamenná deska s templářským symbolem, tj. s reliéfem 2 rytířů na koni. Pamětníci z té doby podávali také svědectví o chodbách směrem k hradu i k Rozbořené. S kaplí je spojen také obraz Madony z Veveří, jehož autorem má být Mistr vyšebrodského oltáře, který působil kolem r. 1345. Dnes je zde jen kopie a originál je umístěn v NG v Praze. S kaplí jsou spojeny i další legendy a nezodpovězené otázky:

-          O majitelích hradu Veveří a kaple se toho až do poč. 14. stol. moc neví. Pouze se předpokládá, že se jednalo o majetek krále či jeho moravského místodržitele. Z toho důvodu nelze vyloučit, že vlastníkem mohl být i templářský řád, kterým mohl dát hrad do zástavy jejich příznivec král Václav II nebo jim zde mohl dát možnost zřízení sídla templářské komendy, o čemž se spekuluje i u Bezdězu.

-          Na kapli najdete různé plastiky (např. románský pískovcový tympanon s reliéfem řeckého kříže a 2 lvy po stranách nad vstupem, gotická pískovcová šklebící se lidská hlava na východní straně, zvláštní postavička připomínající medvěda), které jsou některými považovány za symboly, které měly ochraňovat před zlými duchy. Jiní  v nich ale vidí templářské symboly.

-          Šklebící se lidská hlava je umístěna nad nepřehlédnutelným reliéfem ve tvaru písmene „M“. Někdo tvrdí, že se jedná o monogram Matky boží Marie. Odpůrci ale tvrdí, že pískovcový obličej s křečovitým úšklebkem nad reliéfem nemůže patřit neposkvrněné panně, a lze se jen dohadovat, jestli je výrazem pohrdání nebo bolesti. Jiní v symbolu vidí oddělenou hlavu od těla Jana Křtitele, kterého templáři uctívali jako nejsvětější relikvii. Další vyznavači templářů vidí v reliéfu písmena M, O, L, A a Y. Musíme uznat, že nepotřebujeme zase až tolik fantazie, abychom tato písmene v reliéfu objevili. MOLAY bylo jméno posledního templářského velmistra, který se měl dle veverského rukopisu r. 1304 zúčastnit i tajného zasedání templářů a o 10 let později byl upálen v Paříži.

-          Spoustu otazníků vyvolává i velmi dunící podlaha v místech nalevo od oltáře. Nikdo nepochybuje, že se zde nachází dutý prostor, který vyvolává otázky, co se zde může nacházet. Někteří zde tuší vstup do podzemí, kudy středověcí dělníci sestupovali do hlubin země razit tajné chodby a nakonec se odtud nikdy nevrátili, aby nevyzradili tajemství. Právě v současné době probíhá v kapli a jejím okolí geofyzikální průzkum s nejmodernějšími dostupnými přístroji, jehož výsledky by měly spatřit světlo světa každým dnem. Doufáme, že přinesou alespoň některé odpovědi.

-          Na zdech sakristie je prý rudou barvou namalován rozvětvený osmihrotý kříž v kruhu. Je-li tomu skutečně tak, jsme se ale nemohli přesvědčit. Naprosto stejný symbol lze ale také spatřit v záhadné gotické katedrále v Chartres ve Francii. Jeho smysl nebyl dodnes objasněn, ale bývá spojován se symbolikou templářů.

-          V polích nedaleko kaple (směrem k hradu) se v 19. stol. propadla země do jakési podzemní prostory, díky čemuž se tehdejšímu místu začalo říkat Propadená louka. Příznivci templářů v tom samozřejmě viděli důkaz jejich tajných chodeb.

-          Další z legend vypráví, že hřbitov kolem kaple je místem konání tajemných schůzek duchů, kteří se ze země vztyčují a zase se do země propadají. Jiná legenda hovoří o veverské kletbě, kterou musel kostelík zlomit v dalších stoletích obětí 12 panen a mládenců, kteří museli přijít o život, aby byla kletba zlomena. Než došlo ke zlomení kletby, byly páry, které si přísahaly lásku v kapli, nešťastné a jejich vztahy končily za dramatických okolností.

-          V r. 1971 se začalo dle plánku pocházejícího z r. 1819 hledat nedaleko kaple místo označené v plánku. Skupina nadšenců asi v hloubce 0,5m objevila mramorovou desku osazenou různými rafikami otáčejícími se po kruhových výsečích vyznačených na desce, která tak působila dojmem nějakého zaměřovače, který za určitých okolností mohl určovat místo uložení pokladu. Následná měření v těchto místech i ukázala určité anomálie svědčící o podzemních prostorech. Následné vrty však ztroskotaly na neznámé překážce v hloubce asi 5m pod zemí.

-          O tajné chodby mezi kaplí a hradem Veveří měli zájem i nacisté, kteří zde měli údajně schovat a zaminovat tajné archivy. Minulost chodeb byla předmětem zájmu i okultní německé společnosti Thule, jejíž ideologie měla souvislost s organizací SS.V hledáčku měla chodby i SNB a Stb v nedávné době.

-          Vstup do chodby byl objeven i v r. 1984 v rámci nedokončené výstavby čističky odpadních vod,a to poblíž dnešního parkoviště pod Veveřím.

-          Bez povšimnutí nelze ani ponechat osudy lidí, kteří po templářském pokladu a tajných chodbách pátrali. V minulosti nejen dostávali anonymní dopisy, byli sledování apod. Ale většina z nich právě v okamžiku, kdy měli pocit, že jsou blízko odhalení tajemství legend souvisejících s templáři a jejich pokladem, musela zemřít. A bylo nepodstatné, jestli se jednalo o jednoho z majitelů panství Prospera Sinzendorfa, který nešťastnou náhodou vypadl z kočáru během cesty do Karlových Varů, o administrátora kněžny Ypsilanti, který měl objevit zajímavé dokumenty v bítýšském archivu vedoucí k pokladu, načež byl zavražděn, o Jeana Poliera Vernarda, komořího švédského prince Gustava Vasa zajímajícího se o poklad, který zemřel za zvláštních okolností ve Vídni, nebo o Bohumila Floriána, zaměstnance restaurátorské dílny, který pátral po tajných chodbách a v noci na Silvestra r. 1976 zemřel doma ve svém křesle u rozpité sklenky vína a zapnuté televize… Všechna tato úmrtí podporují legendu o tom, že kdo na své cestě za odhalením tajemství legendy zašel příliš daleko, musí zemřít.

Nechme záhady a legendy, jejichž výčet nebyl samozřejmě kompletní. Jsme skutečně docela zvědaví, až dojde k zveřejnění výsledků  geofyzikální firmy, které provádí od konce září průzkum kaple a okolí. My jsme kapli obešli po okraji kukuřičného pole, které zde bylo letos vysázeno. Když jsme právě zkoumali reliéf s monogramem, začala z kaple znít optimistická chorálová hudba. Po chvíli jsme zjistili, že zde právě probíhá svatební obřad. Vstup do areálu kaple byl ale uzamčen, takže jsme se museli spokojit s nakukováním přes zídku, která je zejména na západní straně nižší. Chtěli jsme hlavně nafotit  některé výše popsané zajímavosti.

Od kaple jsme pokračovali k hradu, kde jsme samozřejmě nemohli vynechat hradní vinotéku, ochozy Příhrádku…, samozřejmě ani výstavu Tajemství templářské legendy hradu Veveří. Jedná se o výstavu, která byla zahájena 1.5.2011 a potrvá až do konce října 2011. Prostřednictvím slova, hudby, fotek a filmu seznamuje s legendami ohledně templářů a hradu s kaplí. Výstava ale přináší i další témata, např. výstavbu Brněnské přehrady, vzhled krajiny před zahájením prací,  budování Hitlerovy dálnice, historii místa Tři kříže nad Chudčicemi apod. Výstava také umožnila přístup do prostor hradu, kam se doposud nesmělo. Trošku nás jen překvapil malý zájem lidí o tuto výstavu, přitom na hradě bylo lidí dost.

Pak už nám jen zbývala cesta zpět kolem Prýglu do Bystrce. Přešli jsme 100m dlouhou lávku pro pěší a cyklisty, která spojuje oba břehy přehrady, která byla vybudována před 8 lety. Vystoupali jsme na Přírodní památku Junácká louka, kde jsme ale nic zajímavého vzhledem k druhé polovině srpna neobjevili a nebo jsme neměli štěstí. Z Junácké louky se nabízí rovněž výhledy na Veveří na druhém břehu přehrady. Odtud jsme museli vystoupat ještě o něco výše nad Zouvalku, odkud nás čekal sestup podél skal k hladině přehrady. Po cestě se skýtají romantické výhledy na Veveří přes vodní hladinu. Po červeném značení jsme se vrátili až zpět do Bystrce a po cestě se kochali zapadajícím sluncem. Ač jsme si zkrátili jednu cestu parníkem, ušli jsme celkem 19,5km a museli jsme celkem vystoupat 294m.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Templáři

(Honza, 6. 4. 2016 4:20)

Ahoj,chtěl bych jen říct že si myslím že je opravdu veliká pravděpodobnost že na Veveří Templáři byli,celá tato legenda je propojená s klášterem v Tišnově a i když se o tom nikde moc nemluví je bez jakýchkoliv debat jisté že tam jejich vliv vidět je a na jeho výstavbě se buď podíleli nebo jeho stavbu finacovali,důkazy jsou tam přímo k vidění stejně jako v jiných tempařských kostelech například ve francii,stačí se jen dívat....

Hrad veveri a templari

(Rich, 31. 5. 2014 11:54)

Jirko,

jsi fakt dobrej a mas to velice pekne zpracovany, zcela profesionalne na amaterskeho "spisovatele" a forografa bych rek. Libi se me doprovodny text na tech fotkach. Co vic k tomu muzu rict. Prave jsem precetl cely text a prosel i celou doprovodnou fotogalerii. Musel jsi asi udelat i nejaky vyzkum na tema teplarske zahady, ze?
Jen tak mimochodem, jsem asi jeden z mala kdo vi kdo je autorem 15 snimku na naucne tabuli na "Pyglu".
Jak rikame my z "Dow Under" ..."well done, mate..."
Rich

Re: Hrad veveri a templari

(Ivča + Jirka, 1. 6. 2014 21:34)

Zdar Richi,
díky za pochvalu. To víš, že bylo třeba něco k tomu "nastudovat". ;-) Ale to je potřeba skoro u každého textu k fotogalerii... A budeš mít pravdu, že jsi asi jeden z mála, kdo zná autora 15 snímků. :-))
Pozdravuj v SA a Aussie.
Jirka

souhvezdi panny

(danek, 22. 10. 2012 15:38)

vsimli ste si ze hrad je postaven uplne stejne tak jak vypada souhvezdi panny? takto samo jsou postaveny katedraly v parizi noter-dame ( nase pani ) co kdyz zde nebyl ukryt poklad ale jen listiny dokazujici kristovou smrtelnost a taktez jeho pokrevni linii? neni to nahoda ze je postaven uplne stejne jako je souhvezdi prosim o odpoved...a jeste jedna vec co kdyz neni kaple matky bozi vchod...ale vychod? a vchod je nekde v hrade...proc vsichni hledaji vchod u kaple ktera ma na boku relief...pravdepodobne molaye...posledniho velmistra templaru...co kdyz je nekde v kaply uchovano jeho telo prece se rika ze i sam Molay navstivil tento hrad

Re: souhvezdi panny

(Ivča + Jirka, 23. 10. 2012 2:30)

Ahoj, půdorys hradu může při troše snahy zrcadlově odpovídat souhvězdí panny. Gotických staveb takového půdorysu bylo více a zrcadlový obraz byl často využíván. Pokud jde o takové stavby, tak si myslíme, že půdorysy náhodné nebyly, spíše naopak. O propojení hradu s kaplí je přesvědčena spousta lidí, a možná hrad nebyl propojen jen s kaplí… Třeba čas ukáže, jak to všechno je… ;-) nicméně netušíme, jak to myslíš s tělem Molaye když byl upálen v Paříží.

Hrad Veveří

(Krtek, 1. 11. 2011 18:51)

Ahoj Ivčo a Jirko, vy jste se nám ale v této galerii něco nastáli modelem, tedy mluvím hlaavně o Ivči :-). Má moc pěknou fotku i s pěknou kulisou 913, i tu "zvědavou" 949 , moc překvalila s pivní 007 (jak Bond) fajná je i západová 200., včetně tvojí 999. Hezký rozchodník 925, kostelík 933. paprsky 963 a 063, hrad 979 a 125, patro 055, příkop 069, pavinec 116, známé místo 118 - i Lea to tam ráda fotí :-), pěkný česnek 123, chmel 133, hladina 135, přehrada 179 a 187. Toť zatím vše, mějte se, jak nejlépe umíte. Zima zatím v nedohlednu, zdá se, že si asi hezky prodloužíte sezónu a já taky :-)Zdraví Krtek

Re: Hrad Veveří

(Ivča + Jirka, 2. 11. 2011 22:44)

Ahoj Krtku, pěkně jsi nám to vypsal. Hrad Veveří i kapli máme moc rádi. Musel bys zažít tu atmosféru. Ale možná je to individuální. Trochu je nám jen líto, že jsme to zde nemohli omrknout ještě v dobách, kdy zde nestála přehrada. Představu nám to samozřejmě dalo (fantazii tak špatnou nemáme), když byla vypuštěná. Známe to trochu i z povídání a dobových fotek, ale na vlastní oči je na vlastní oči. Ta cesta, kterou si pamatuješ i od Ley, je docela známá. A pokud si vzpomínáš, tak jsme ji měli nafocenou i v dřívější fotogalerii, kde jsme psali o tom, jak tam občas cykloturisté zahučí…, a ty jsi to tehdy komentoval něco v tom smyslu, že ti to tak nebezpečné nepřijde…:-) Ale nechceme trápit tvoji memory . ;-)))
S tou zimou to nezakřikni. :-) Měj se, užívej podzimu ve zdraví a dle svých představ. ;-)
I+J

Re: Re: Hrad Veveří

(krtek, 4. 11. 2011 13:52)

Jo, s tou cestou a zmiňovaným úsekem máš pravdu, byla o ní řeč již i dávněji. :-)
Jirko a podobné myšlenky o tom, jak to mohlo vypadat před tím, když tam ještě přehrada nestála, mívám i já.
A mám dojem, že jsme to tady u vás taky jednou probírali, když jsem komentoval vaše fotky z vypuštěné Brněnské přehrady a porovnával jsem to s přehradou Šance v Beskydech. Teď je tam opět velice málo vody, možno by se tam zas dalo "chodit po dně". :-)

Re: Re: Hrad Veveří

(Ivča + Jirka, 4. 11. 2011 23:36)

Tak to vidíš,a to tvrdíš, že si nic nepamatuješ… :-)) Tady máš důkaz, že to s tebou není až tak špatné. ;-) Je to tak, už jsme to probírali…
Brněnská přehrada se také začíná v rámci příprav na přicházející zimu upouštět, ale není to zatím nic dramatického. Na chození po dně to zatím není, leda v neoprenu. ;-)
Měj se, I+J

Veveří aj.

(Jirka, 26. 10. 2011 15:39)

Ahoj,
máte moc pěkné záběry z hradu i od Prýglu, dokonce i ohrožené bramboříky jste našli, takže výlet stál za to. Moc zajímavé jsou ty informace o templářské legendě, přiznám se, že křížová tažení a dějiny řádu rytířů jeruzalemského chrámu mě taky fascinují a něco už jsem si o tom přečetl.:)
Já jsem si nedávno zveřejnil nějaké další fotky na nahuby.sk. Můžete se mrknout na obrázky z Bílovic nad Svitavou, Obřan i ze Starého Lískovce.
Mějte se krásně. :-)
Jirka V.

Re: Veveří aj.

(Ivča + Jirka, 27. 10. 2011 0:01)

Ahoj Jirko,
ač je příroda pro nás na prvním místě, tak sis asi i z dřívějších fotogalerií všiml, že hradem či jakoukoliv zříceninou nikdy nepohrdneme. Navíc Veveří i s kaplí mají své kouzlo. Alespoň nám vždy přijde, že v těchto místech na nás šahá historie a mystično. Jak sem vlezeme, vždy zde strávíme několik hodin, prolezeme kde co a nemáme dost… :-) A jsme vždy nadšení. A četby není nikdy dost, ještě kdyby tak většina toho v té hlavě zůstala. :-D Bramboříky víme, kde hledat, takže najdeme vždy. A je potěšující, že máme pocit, že každým rokem jich u Prýglu přibývá. Naštěstí je lidé docela přehlíží a nelikvidují je.
Nahuby jsme samozřejmě mrkli. Zaujala mateřídouška panonská, květy pilátu, mladý popínavý výhonek povijnice…, ale třeba i vosík na fuchsii nebo ne moc častá kombinace k vidění: roupec se sametkou. Takže žádné překvapení, prima fotky jako vždy. A máš hezký výhled z kanceláře, ten neměň.
Tak zatím,
I+J

Re: Re: Veveří aj.

(Jirka, 27. 10. 2011 8:11)

Jen upřesním - ten výhled nemám z okna kanceláře, ale z chodby. Přímo z kanceláře mám výhled východní - na Vaňkovku, Vinohrady, Bílou horu a vysílač na Hádech, což taky není tak špatné. Stěhovat se každopádně nechci, už jsem si toho stěhování kanceláře (a nejen jí) užil dost. :-)
Jinak, už se finišuje na přípravě naučné stezky ve Ždánicích. Texty tří tabulí už máme napsané a probíhá připomínkování, redakce a výběr obrázků. Až to bude definitivní, pošlu vám to nejspíš přes mail.
Jirka V.

Re: Re: Veveří aj.

(Ivča + Jirka, 27. 10. 2011 19:12)

To je také hezký výhled. ;-) Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Ale pokud by si člověk musel volit menší zlo z těch dvou, tak jsme spíše pro stěhovací variantu.
Definitivní verzi určitě pošli mailem. Budeme se těšit. Měj se,
I+J

Veveří

(mf, 25. 10. 2011 23:54)

Ahoj děcka
oproti tomu jak jsme znali Veveří před 20ti roky,tak stále vzkvétá do krásy.V úvodu jsme se opět dozvěděli hodně nového z bájí i faktů.Díky za pečlivé zpracování. Líbily se nám výhledy na hrad. Působivé jsou snímky se zapadajícím slunkem. Zdraví M + F.

Re: Veveří

(Ivča + Jirka, 27. 10. 2011 0:00)

Ahoj, také si dobře pamatujeme, jak to vypadalo na Veveří cca před 18-20 lety. Hodně se to posunulo. Člověk má z toho lepší pocit, Veveří si to zaslouží. Máme radost, že se líbily nejen fotky, ale i text... ;-)
I+J