Jdi na obsah Jdi na menu

 


CHKO Litovelské Pomoraví

Do CHKO Litovelské Pomoraví jsme se už chtěli vydat několikrát, ale vždy nám do toho něco vlezlo. Konečně jsme to napravili letos během druhého březnového víkendu. Připojila se k nám i kamarádka Ivka.

CHKO Litovelské Pomoraví se nachází v srdci Hané mezi Olomoucí a Mohelnicí. Jedná se o ojedinělou vnitrozemskou říční deltu na řece Moravě s rozsáhlými lužními lesy, nivními loukami a mokřady. Řeka Morava se zde větví na několik ramen a vytváří četná hezká zákoutí. Asi nejcennější jsou lužní lesy s dosud nenarušenou a funkční dynamikou řeky Moravy, a to včetně vývoje jejího koryta, přičemž nelze opomenout vzácné rostliny a živočichy. CHKO byla zřízena relativně nedávno (v r. 1990) a její celková plocha dosahuje 96km2. Vlastně se jedná o protáhlé území podél řeky Moravy o šířce 3 až 8km, která tvoří osu celé CHKO. Zalesněnost plochy činí kolem 56% a na území CHKO bylo vyhlášeno celkem 26 přírodních rezervací a přírodních památek.

My jsme naše putování zahájili ve Lhotě nad Moravou. Dnes se jedná o nejmenší část obce Náklo, neboť zde žije cca 150 stálých obyvatel. Lhota vznikla v r. 1247, kdy klášter Hradisko na jednom z několika ramen řeky Moravy založil u Nákla vodní mlýn. U mlýna vznikla malá osada s 6 usedlostmi s názvem Lhota u Nákla. Až v r.1949 byla osada přejmenována na Lhotu nad Moravou. Ke Lhotě ještě pár zajímavostí:

-          Na návsi stojí celodřevěná zvonička, která dle letopočtu na zvonečku byla vybudována zřejmě v r. 1830. Přes silnici se naproti zvoničce nachází dřevěný kříž s plastikou z r. 1836. Kříž zde nechala postavit bývala místní občanka Terezie Starostíková.

-          Ve Lhotě se v domě č.p. 34 narodil student medicíny Jan Opletal, který byl první obětí nacistické okupace. Byl smrtelně zraněn na protinacistické demonstraci v Praze 28.10.1939. Dnes je pohřben na hřbitově u kostela sv. Jiří v Nákle.

Prošli jsme Lhotou nad Moravou a pokračovali směrem na sever k obci Střeň. Jakmile jsme ale přešli hlavní rameno řeky Moravy, odbočili jsme na neznačenou cestu doprava, která nás provázela po levém břehy Moravy. Tuto cestu jsme si vybrali z více důvodu. Jednak není tak frekventovaná, jako cyklotrasa mezi Lhotou n.M. a Hynkovem, ale hlavně se v pomyslném trojúhelníku mezi Lhotou, Stření a Hynkovem nachází sněženkové království. Lesy jsou zde na začátku jara vyzdobeny bílými koberci sněřenek. Během celé cesty jsme procházeli NPR Ramena řeky Moravy. Tato rezervace byla vyhlášena rovněž v r. 1990 a předmětem ochrany je unikátní říční ekosystém nížinného toku Moravy s meandry, naplaveninami, ostrůvky, bočními říčními rameny... s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Po značené asfaltové lesní cestě jsme došli až za Kenický meandr (PR Kenický). Přírodní rezervace zde byla vytvořena za účelem ochrany neregulovaného koryta řeky a přilehlého bylinného společenstva a dřevin, které si zde zachovalo svoji původní druhovou skladbu. Rezervace zahrnuje tzv. tvrdý luh, což znamená, že se jedná o lužní les s převahou tvrdého dubového a jasanového dřeva. Kenický meandr je také zajímavý tím, že zde na začátku března r. 2012 došlo k velmi vzácné (ale přirozené) události, a to k protržení asi 50m dlouhé šíje meandru. Protržením meandru se vytvořilo nové koryto Moravy široké cca 18m.

Na další křižovatce (asi po 200m) jsme odbočili na úzkou lesní cestu doprava a procházeli Pustým lesem. Případné následovníky ale chceme varovat, že nás asi po 250m čekal přechod řeky Moravy přes bývalou kovovou lávku pro pěší, která v současné době nemá na jedné straně vůbec žádný přístup a na druhé musíte vystoupat po panelu pod úhlem cca 45o. Také je potřeba počítat s tím, že po celé délce lávky nenajdete ani z jedné strany žádné zábradlí. ;-) Po zdolání lávky už je to jen asi necelých 100m k dalšímu rameni Moravy s pojmenováním Malá voda, kterou můžete v mapách najít i pod názvem Střední Morava nebo Mlýnský potok. Pokračovali jsme proti proudu po levém břehu malé vody až k Hynkovskému jezu. Právě zde probíhá dělení průtoku vody řeky Moravy mezi hlavní koryto Moravy a pravobřežní rameno Střední Moravy (= Mlýnský potok = Malá voda). Hynkovský jez má pevnou přepadovou hranu a manipulační stavidlo, kterým se průtok reguluje ručně z manipulační lávky. Tímto způsobem zde probíhá regulace více než 200 let.

Od jezu jsme pokračovali po červené značené cestě, která je zároveň i Naučnou stezkou Luhy Litovelského Pomoraví. Cesta vede po tzv. selské hrázi. Systém tzv. selských hrází vznikal v minulých staletích za účelem umožnění rozlití povodňové vody do lužního lesa a vlhkých luk. Selské hráze mezi Hynkovem a Lhotou n.M. jsou zajímavé i z botanického hlediska, neboť z jedné strany hráze se nachází lužní les, vlhké louky a Mlýnský potok, z druhé strany hráze jsou pole a na samotné hrázi lze objevit několik druhů teplomilných rostlin.

Na závěr našeho putování jsme se ještě zastavili v Náklu, kde nás zajímal kostel sv. Jiří na návrší ve středu vesnice. Stávající kostel byl postaven v letech 1696-1698 na místě původní stavby. Jeho gotická věž ale pochází z pol. 15. stol. Kdy byl zde vybudován první kostel, není dodnes jasné. Předpokládá se, že na místě dnešního kostela stávala kdysi tvrz, snad i hrad rytířů z Nákla. Rod rytířů z Nákla vymřel po meči, a proto se v místě bývalého hradu začal po r.1500 budovat nový kostel. Při stavbě byly využity pozůstatky zchátralého hradu a také kamenná ochranná zeď, která je dnes dost popraskaná. Kostel byl vybudován jako pevnost, kam se mohlo ukrýt obyvatelstvo v případě napadnutí vsi nepřítelem. U kostela nelze přehlédnout hranolovitou věž s ozubeným cimbuřím, která se dost liší od tradičních kostelních věží. Na severní straně věže se nachází boční kulatá věž, která asi byla původně hláska. V r.1642 byl kostel i s celou obcí vypleněn Švédy a na následky opakovaného mučení zemřel i oblíbeny zdejší farář Jan Minský. Jednalo se o velmi schopného kazatele, který byl přirovnáván k starozákonním prorokům. Po těchto událostech byl kostel ve velmi špatném stavu. Proto se v r. 1696 začal bourat a budovat znovu. Stará kostelní chrámová věž byla zachována a k ní byla přistavěna nová chrámová loď. Dnešní vstup do kostela je stále zdoben kamenným portálem z r. 1698, který patří mezi vzácné umělecké památky. Pohled na přístup ke kostelu Vám umocní i brána vystavěná z mořských korálů klenoucí se nad sochou Panny Marie Lurdské z r. 1899. Před vchodem do kostela stojí kříž z r. 1745. Vstupní brána i boční přístup byly uzamčeny, takže jsme kostel mohli obdivovat jen z patřičné vzdálenosti a obejít jeho zdivo připomínající hradby.

Závěrem chceme ještě podotknout, že letošní průběh zimy se projevil i v Litovelském Pomoraví. V jiných letech asi zdejší lužní lesy vypadají jinak. Žádné bláto a tentokrát byla voda jen v korytech ramen řeky Moravy. Vylít z břehů se nemělo co. Vypadá to, že pokud nepřijdou pozdější povodně, bude zde letos i méně nepříjemných komárů. Každopádně letošní sucho poznamená zdejší vegetaci.  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Litovelské Pomoraví

(Jirka V., 17. 3. 2014 10:28)

Ahoj,
tohle je taky pěkná galerie jarní květeny. Sněženek, křivatců a dymnivek jste si určitě užili, zajímavé jsou i fotky babočky a nález ohnivce. Jenom si opravte určení u fotek P1010234 a P1010302 - je to dymnivka plná (Corydalis solida). Liší se prstíčkovitě dělenými listeny mezi květy, dutá je má celokrajné.
Taky už jsem o víkendu zahájil novou sezónu, zatím mám zveřejněné fotky z naší první jarní vycházky na Kamenný vrch. :-)
Jaro nám letos začalo trochu brzo, ale teď se zdá, že se ještě na chvilku přibrzdí studenějším počasím. Ale nevadí, ono se to určitě zase srovná. :-)
Jirka

Re: Litovelské Pomoraví

(Ivča + Jirka, 17. 3. 2014 23:10)

Ahoj, jsme rádi, že se líbila. Nám se tam líbilo také. Díky za upozornění, už jsme dymnivku opravili. Nakoukli jsme k tobě. Chmerek jsme nečekali (Ten je ale chráněný jen na Slovensku, že? U nás ne, pokud nás paměť neklame.), hezký plod osívky, pěkný křivatec rolní..., a samozřejmě koniklece. Také jsme na Kameňák už 2x nakoukli. Možná uděláme nějakou časosběrnou fotogalerii věnovanou koniklecům. Jinak jsme ještě zvládli naše tradiční štace Rakovecké údolí na Vyškovsku a Chlébské. Postupně se to zde také objeví. Uvidíme, jak to bude se studeným počasím. Možná už moc velká zima nebude a vegetace se nepřibrzdí... Kdo ví... Tak využij hezkého počasí, až bude. A ono bude. ;-)
I+J